۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

ماهی قرمز سفره هفت سین من

اینترنت پر شده از نظرات مختلف که:ماهی قرمز بخریم یا نخریم؟
من خودم سالهاست که نمیخرم، ولی یادم نمیره آخرین سالهائی را که میخریدم و فکر میکردم اگه ماهی گلی نخرم سفره هفت سینم روح نداره و کامل نیست. یادم نمیره ماهی زبون بسته ای که صبح خریده بودم، یکساعت مانده به لحظه ی تحویل سال میمرد و من با عجله میرفتم دو تا دیگه میخریدم(دومیش رزرو بود )که لحظه تحویل سال، ماهی مرده بد شگون نباشه!
جان یک موجود زنده چقدر ارزان بود. فرداش یعنی روز اول عید و جشن و شادی زحمت آب تنگ تمیز کردن را نداشتم چون طفلکی ماهی کوچولو مرده بود و من چه غافل دلم به این خوش بود که در عوض لحظه ی سال تحویلی زنده بود!
میگن ماهی نماد زندگی و نیک بختی است در سر سفره هفت سین.
یعنی ماهی ای که لحظه ی تحویل سال میمیره نماد زندگی است؟
یعنی نیک بختی ما از نگون بختی ماهی ای است که ماه ها در تنگ کوچک لجن بسته جون میکنه تا بمیره؟
یعنی زمان کوروش بزرگ هم ماهی قرمز بود؟
یعنی ما باید هر چه را که سالیان سال تو ذهنمون فرو کرده اند را کورکورانه قبول کنیم؟
یعنی ما نباید خودمون فکر کنیم ، تصمیم بگیریم و عمل کنیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر