۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

هنر نزد ایرانیان است و بس!

بازهم هنرمندان ایرانی افتخار آفرینی کردند!
گربه دم بریده
بنظر شما٬ معصومه براتی بروجنی نویسنده این داستان کودکان٬ نسبتی با داعشی ایرانی بهرام محمد عوض زاده نداره؟!!!
شاید هم الهام بخش او بوده... 
پیرزن این داستان بخاطر اینکه گربه ماستش رو خورده بود با چوب میافته به جون گربه و تا می تونست کتکش زد!!! آنقدر که دم گربه از جا کنده شد!!!
داعشی ایرانی بهرام محمد عوض زاده٬ سگی که سه روز غذا نخورده بود را بجرم خوردن غذایش تا دم مرگ شکنجه کرد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر