۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

در ساعت زمین

بزرگترین کشتی بادبانی جهان، "سدوف" در تاریخ سوم فروردین ماه امسال، هنگام سفر دور دنیای سالانه اش، همگام با مردم سراسر جهان با ساعت زمین همراه شد.
کاپیتان کشتی دستور داد موتور را خاموش کنند و تمام روز تنها از نیروی باد برای حرکت استفاده کرد.
تمامی چراغ های عرشه نیز در ساعت ٢٠:٣٠ هنگامی که در اطراف منطقه استوا در حرکت بود خاموش شدند.
کاپیتان Nikolaj Zorchenko همچنین درسی درباره اختر ناوبری برای ملوانان جوان برگزار کرد و به آنها گفت که چگونه ملوانان با استفاده از ستاره ها، در هنگام نخستین سفر دریایی دور جهان کشتیرانی می کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر