۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

بمناسبت سی و ششمین سالگرد حکومت اسلامی

خمینی جلاد و ریاکار: برای همه محرومان خانه بسازید!!!
مشتی نمونه ی خروار!!! سهم مردم محروم ایران از این خانه ها و اموال و کارخانه و...متصرف شده در سرتاسر ایران٬ چه شد؟!!!
خانه های خالی با یک طرح انقلابی به مردم واگذار می شود!!! 
به مردم یا آخوندهای دزد و مفتخور٬ بسیجی های مزدور و جنایتکار٬ چاپلوسان خودفروش و فرصت طلبان؟!!!
خمینی دجال: هیچ رژیمی عادلانه تر از اسلام نیست!!!
سرنگون باد نظام اسلامی دزدان و جنایتکاران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر