۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

اینجوری جوجه رنگی ها، رنگی میشن

نمیدونم چه متنی بنویسم، فحش و بدوبیراه توی دلم زیاده ولی چاره ی کار این نیست و دردی را درمان نمیکند. جز اینکه خواهش کنم این فیلم را تا آنجا که میتوانید پخش کنید تا بلکه خانواده ها با دیدن این فیلم از خریدن جوجه ها و خرگوش های رنگی خودداری کنند و این حیوانات درد کشیده را بعنوان اسباب بازی برای فرزندانشان نخرند تا بلکه این سودجویان سنگدل، دست از این تجارت بیرحمانه شان بردارند.
فیلم اینجوری جوجه رنگی ها، رنگی میشن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر