۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

امام آمد

شاه رفت، امام آمد
امام آمد، ملت رفت

امام با حکم تیرباران آمد
امام با چوبه های دار آمد
امام برای کشتار آمد
امام با دروغ و ریا آمد
امام آمد، شلاق در ملاء عام آمد
امام آمد، طالبان آمد
امام آمد، کوپن و صف آمد
امام آمد، حجاب اجباری آمد
امام با وعده و وعید دروغ آمد
امام آمد، انقلاب فرهنگی آمد
امام آمد، جنگ و ویرانی آمد
امام آمد، اعتیاد آمد
امام آمد، فقر آمد
امام آمد، فحشا آمد
امام آمد، بسیجی مزدور و حزب اللهی آمد
امام آمد، چاپلوس و خود فروش آمد
امام آمد، کلاه شرعی آمد
امام آمد، آخوند مفتخور آمد
امام دجال گفت
روحانیون نباید رییس جمهور شوند
امام آمد، اسلام آمد
امام آمد، شکنجه و کشتار آمد
امام آمد، خرافات و ارتجاع آمد
امام آمد، اعدام و سنگسار، شلاق و قطع دست در ملاء عام آمد

امام با خود بذر بی رحمی آورد
امام با خود جهل و نادانی آورد
امام با خود ٣٢ هزار امامزاده آورد
امام آمد، انسانیت رفت
امام آمد، غیرت و مردانگی رفت
امام آمد، آزادی و عدالت رفت
امام آمد، فرهنگ و تمدن ایرانی نابود شد

امام آمد، طلاهای ایران راهی عراق شد
امام آمد، روی ساواک سفید شد
امام آمد، گورستانها آباد شد
امام آمد، زندانها دانشگاه شد
امام آمد، دریاچه ها خشک شد
امام آمد، جنگل ها کویر شد
امام آمد، آسمان ایران تیره شد
امام آمد، مداح دوزاری میلیاردر شد
امام بدون محاکمه مرد، خامنه ای برای ادامه راهش آمد
این یکی را نگذاریم قسر در برود...


در این زمینه:
در حاشیه راهپیمایی ٢٢ بهمن بمناسبت سی و چهارمین سالگرد تشكيل حکومت اسلامی
 سی و چهار سال صف به روایت تصویر

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر