۱۳۹۲ شهریور ۱۳, چهارشنبه

سفر برای وطن

چند روزی بود که ترانه سفر برای وطن محمد نوری تو دهنم افتاده بود. تا اینکه امروز تو یوتیوب دنبالش گشتم تا یکبار دیگه بشنوم...
اولین ویدئویی که دیدم
"این" بود که با دیدن هر تصویر آن، تنم لرزید و قلبم به درد آمد و اشکم سرازیر شد...
ما برای پرسيدن نام گلی ناشناس
چه سفر ها کرده ايم
چه سفر ها کرده ايم
ما برای بوسيدن خاک سر قله ها
چه خطرها کرده ايم
چه خطرها کرده ايم
ما برای آنکه ايران گوهری تابان شود
خون دل ها خورده ايم
خون دل ها خورده ايم
ما برای آنکه ايران خانه خوبان شود
رنج دوران برده ايم
رنج دوران برده ايم
ما برای بوييدن بوی گل نسترن
چه سفر ها کرده ايم
چه سفر ها کرده ايم
ما برای نوشيدن شورابه های کوير
چه خطرها کرده ايم
چه خطرها کرده ايم
ما برای خواندن اين قصه عشق به خاک
رنج دوران برده ايم
رنج دوران برده ايم
ما برای جاودانه ماندن اين عشق پاک
خون دل ها خورده ايم
خون دل ها خورده ايم

ما؟
 
چه بودیم و چه شدیم...
 پیروزی نزدیک است؟

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر