۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه

خاموشی دریا؟

نه!... می خروشد این دریا همچنان!!!
نزدیک به یکسال و نیم از بسته شدن تاربرگ حامیان حیوانات گیلان می گذرد. اون ۷-۸ هزار لایکی این صفحه هم این ور و اون ور پخش شدن و سرگرم لایک کردن و قربون صدقه رفتن دیگر حامیان حیوانات هستند!!!
و بعضی شون هم طبق عادت بیشتر ایرانی ها سرگرم افترا زدن٬ ناسزا گفتن٬ ایراد گرفتن و سند و مدرک خواستن هستند برای چندرغاز کمک مالی ای که نمی کنند و هی وعده اش را می دهند!
اما آزاده محجوب با کمک شمار اندکی از دوستداران راستین حیوانات همچنان به درمان و پرستاری٬ یافتن خانه و سرپرستی برای آنها ادامه می دهد.
متاسفانه یا خوشبختانه٬ آزاده صفحه ای ندارد تا بیکاران و الکی خوش ها٬ مدام لایک و تشکر خشک و خالی کنند٬  ناسزا بدهند و تهمت بزنند و یا اون شمار اندک دوستداران راستین حیوانات که کمتر حرف می زنن و بیشتر عمل می کنند با او در تماس باشند.
ولی او همچنان بکار درمان و پرستاری و پیدا کردن سرپرست برای حیوانات سخت مشغول است و شما همچنان می توانید با کمک های مالی خود٬ سهم کوچکی در یاری رساندن به حیوانات دردمند ایران داشته باشید.
گوشه ای از کارهای آزاده محجوب را پس از بستن صفحه اش٬ در صفحه انگلیسی زبان شفاخانه آناهیتا (Anahita Animals Sanctuary) می توانید دنبال کنید.
کسانی که مایل به ترجمه ی داستانها هستند و در این زمینه می توانند به خانم مینا پترسن ادمین محترم کمک کنند لطفا اعلام آمادگی بفرمایند.
فیلمی از پناهگاه که از اخبار ساعت ۲۰ شبکه ی باران استان گیلان پخش شد.
این هم چند تصویر از حیواناتی که مهمان شفاخانه آناهیتا هستند و یا بودند...
و این هم فهرست لوازم مورد نياز شفاخانه از کمپین جمع آوری لوازم مورد نیاز برای شفاخانه ی آناهیتا رشت.
شماره حساب: بانک پاسارگاد- بنام آزاده محجوب گلرودباری
5022291023425257
دیگه بقیه اش به همت عالی شما دوستان بستگی داره...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر