۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

فستیوال دئوپوخاری

هشدار: این گزارش شامل تصاویر بسیار دلخراش و ناراحت کننده می باشد.

جشنواره دئوپوخاری «Deopokhari» هر سال در ماه اوت، در روستای خوکانا «Khokana» یکی از قدیمی ترین روستای دره کاتماندو٬ در مرکز نپال برگزار می شود.
این آیین از قرن دوازدهم رواج پیدا کرد زمانی که چند کودک در چشمه روستا غرق شدند و مردم برای خشنودی خدای چشمه که دیگر کودکان را نکشد٬ بزها را به داخل آب می‌انداختند.
 در این جشنواره که سابقه ای ۹۰۰ ساله دارد٬ بزغاله پنج یا شش ماهه ای را به برکه دئو نزدیک به معبد Rudrayani در مرکز روستا پرتاب می کنند
و به آن دنبال ۹ مرد جوان به داخل آب می پرند و با چنگ و دندان٬ بزغاله بی دفاع و بی خبر از دنیای انسان ها و انسانیت را بی رحمانه می کشند.
این مرگ تدریجی و دردناک بیش از ۴۰ دقیقه به درازا می کشد
۴۰ دقیقه زجر و شکنجه برای خشنودی خدایان واهی و خیالی ...
کودکان٬ چنین صحنه های بی رحمانه ای را تماشا می کنند و در نهایت خود تبدیل به خونخواری بی رحم مانند پدرانشان می شوند.
لطفن برای نجات بزهای خوکانا این پتیشن را امضا کنید
فیلمی از کشتن بز خوکانا
تصورش رو بکنید چه سیاره ی زیبا و شگفت انگیزی می شد٬ بدون وجود انسانها در آن!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر