۱۳۹۰ تیر ۲۹, چهارشنبه

آنها آبهای کره خاکی مان را مسموم و آلوده میکنند

حدود ٧٠ درصد از رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن آب در چین ها ، تحت تاثیر آلودگی قرار دارند. طی تحقیقات اخیر صلح سبز "Greenpeace" ارتباطی میان تعدادی از مارک های معروف لباس از جمله آدیداس "adidas" و نایک "Nike " و کارخانه های نساجی در چین که مواد شیمیایی خطرناک را داخل رودخانه ها و دریاها رها میسازند، آشکار شده. این امر باعث آلوده شدن آبهای سراسر جهان میشود.
این مواد شیمیایی یک تهدید جدی برای سلامت انسان"، حیات وحش و محیط زیست است. بعضی از آنها باعث بهم ریختن و اختلال در سیستم هورمونی میشوند و میتوانند بر روی دستگاه تناسلی تاثیر بگذارند. بسیاری از آنها در شرایط طبیعی تجزیه نمیشوند و وارد بدن انسانها و حیوانات میشوند.

آنها همچنین می توانند بسیار فراتر و دورتر از منبع اصلی شان یافت شوند، وارد اقیانوس های ما میشوند، در اتمسفر و زنجیره مواد غذایی یافت می شوند. در بدن حیوانات از جمله پرندگان ، ماهی، نهنگ ، خرس های قطبی و حتی شیر مادر انسان یافت شده است.

مشکل تنها نگرانی برای یک محل خاص نیست بلکه این یک مسئله جهانی است و خواستار یک واکنش و پاسخ جهانی است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر