۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

کمک کنید به کشتار بیرحمانه بچه فک ها پایان دهیم

به هزار امضای دیگر نیاز است
کشتار وحشیانه بچه فک ها در کانادا شروع شد
این بچه فک هنوز زنده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر