۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

کیسه های پلاستیکی و سهم ما در آلودگی محیط زیست

چهارده کیلو پلاستیک در معده یک گاو!
کیسه های پلاستیکی سالانه باعث خفگی یا کشته شدن هزاران پستاندار و پرنده میشود. این گاو یکی از هزاران هزار قربانی مصرف بیرویه کیسه های پلاستیکی توسط انسانها.
از معده این گاو در هندوستان چهارده کیلو پلاستیک بیرون کشیده شد! کیسه های پلاستیکی ای که توسط انسانها به عنوان زباله دور ریخته میشوند و حیوانات آنرا همراه با دیگر مواد غذایی موجود در زباله های بدور ریخته شده و جمع آوری نشده میخورند! معده و روده ی این حیوانات توانایی هضم و دفع این مقدار زیاد پلاستیک را ندارد و با انباشته شدن، باقی ماندن و دفع نشدن پلاستیک در معده حیوان، باعث مرگی طولانی و دردناک میشود.
شاید با تماشای این فیلم کمی بخود بیاییم و با همیشه به همراه داشتن کیف ها و کیسه های پارچه ای، برای هر دو تا جوراب و چهار تا دونه آلو از فروشنده حریصانه تقاضای کیسه پلاستیکی نکنیم.هر چند که حتا از این کیسه ها استفاده درستی هم نمیشود و هنگام بازگشت بخانه، بلافاصله درون سطل زباله انداخته میشود (نه حتا درون ظرف مخصوص بازیافت پلاستیک).

این اتفاقی نیست که فقط در هندوستان بیافتد. تصاویر زیر مربوط به کشور خودمان است:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر