۱۳۹۱ فروردین ۶, یکشنبه

احمدی نژاد: فردوسی مكتب پيامبر گرامی اسلام را نجات داده است

بسی رنج بردم در این سال سی

عرب (؟!) زنده کردم بدین پارسی
احمدی نژاد: ملت ايران پس از پذيرش اسلام مشاهده كرد كه حكومت دوباره به دست امويان و عباسيان افتاد كه بويی از راه و مرام پيامبر نبرده بودند و آنها بر ملت ايران نيز حاكم شده ، شخصيت ملت را تحقير و استعدادهايش را لگد مال كردند و در اين شرايط اين فردوسی بود كه هويت موحد ،‌عدالت خواه ، آزادی طلب و انسانی ملت ايران را مجدداً احيا كرد.
فردوسی مكتب پيامبر گرامی اسلام را نجات داده است و بار حقيقی اين مكتب را از دوش نااهلان برداشته و بر دوش ملت ايران گذاشت و اين ملت نيز الحق به خوبی از عهده ايفای اين مسئوليت برآمد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر