۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

نزن سرباز!

نزن نامرد
نزن بی رحم
نزن پست فطرت
نزن بی همه چیز
نزن خودخواه
نزن مزدور
نزن بی شرف...

زدی؟
تفو!
ننگ و نفرت و نفرین بر تو باد...
کشتار و زنده بگور کردن سگ ها در زیرکوه
آنها هنوز زنده اند...

کجاست اون خدای پوچ و ساختگی شما که تنها چند آدم کلاش و ریاکار و دغل باز و پول پرست و بچه باز و شیزوفرنی تونستن صداش رو بشنوند؟!!!

اون خدای مهربان و بخشنده٬ قادر و توانایی که هنوزم عقده و کینه ی «یک سیب» تو گلوش گیر کرده!!!

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر