۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

تفاوت از زمین تا آسمان است...

تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

هر دو ایرانی هستند...

یکی دوستدار فوتبال؛ هوادار تیم استقلال و به احتمال زیاد مسلمان و خداباور...
دیگری؛ حیوانات را دوست دارد و رقص و آواز خواندن را...
امیدوارم پدر و مادرش٬ ذهن زیبا و مهربانش را با چرندیات و توهمات ویرانگری مانند خدا و دین٬ آلوده نسازند.
یکی نماد بی رحمی٬ بی شرفی٬ پست فطرتی٬ بی همه چیزی و مایه نفرت و بیزاری...
دیگری؛ عشق و شور و شادی و امید را در انسان برمی انگیزد . آراینده و شادکننده ی دل است.
بگفتم قدرت روح از چه خیزد
بفرما تاکنم جبران مافات
جوابم گفت یک جو رحم و انصاف
به است از سال‌ها ذکر و مناجات
محبت کن‌، مروت کن‌، کرم کن
به انسان و به حیوان و نباتات
چراکاین هر سه ذیروحند بی‌شک
فرستد روحشان سوی تو سوقات
چو بر افتاده‌ای رحمی نمایی
سروری در نهادت گردد اثبات
همانا آن‌ خوشی‌ سوقات روح است
که بخشندت به عنوان مکافات
بدی را همچنان پاداش باشد
که از امروز نگذارد به فردات

ملک الشعرای بهار و با سپاس فراوان از دوست ارجمندی که اجازه داد از تصویر دختر گل و مهربانش  در این تارنما استفاده کنم. 
 با این امید که مهربانی این دخترک ۳/۵ ساله٬ درسی از انسانیت باشد برای برخی  بزرگ سالان... 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر