۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

عاشورای ٨٨ و عزاداران حسینی

در عاشورای ۸۸، بیش از۹ نفر جان باختند و خیابان های تهران به خون نشست. شبنم سهرابی، شهرام فرج زاده، شاهرخ رحمانی و امیر ارشد تاجمیر زیر خودروهای نیروی انتظامی له شدند و مصطفی کریم بیگی، سید علی موسوی، محمدعلی راسخ نیا و مهدی فرهادی راد هدف گلوله قرار گرفتند و جان باختند. جهان بخت پازوکی دیگر جان باخته این روز است که تاکنون عکس یا جزئیاتی از نحوه جان باختن او منتشر نشده است.

صدها نفر در این روز و روزهای پس از آن بازداشت شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند و یا اعدام شدند...
آیا در عاشورای امسال کسی شمعی به یاد این شهدا روشن کرد؟ آیا کسی به عزای آنها نشست؟ آیا کسی با خانواده ی آنها همدردی کرد؟

نه! همه به فکر حسین بودند! حسینی که ١٤٠٠ - ١٣٠٠ سال پیش کشته شده بود!!! حال این حسین چه گلی به سرشان زده بود و در راه بشریت چه خدمتی انجام داده بود؟ هیچ!!! او هم بمانند دیگر اعراب مسلمان سعی داشت از طریق کشتار، زور، شکنجه و براه انداختن جنگ، کشور گشایی کند و حکومتی را سرنگون کند، خود بجای آنها بنشیند و فرمانروایی کند! درست همانند ادامه دهندگان راهش یعنی سران حکومت اسلامی در ایران که سعی میکنند با بازداشت، شکنجه، ایجاد فشار، محدودیت و کشتار ایرانیان چند روزی بیشتر بر سر قدرت بمانند و جیبشان را انباشته تر کنند!

این هم تصاویری از عزاداران عاشورای حسینی:
در عزای حسین کودکان را آزار دادند
در عزای حسین سیرک آزار حیوانات براه انداختند
در عزای حسین حیوانات را بیرحمانه کشتند
در عزای حسین خود را گل مالی کردند!
در عزای حسین بیل بدست گرفتند!
در عزای حسین پول مردم را بالا کشیدند!
در عزای حسین تیرک و پارچه بوسیدند!
در عزای حسین محیط زیست را آلوده تر از آنی که هست، کردند!
در عزای حسین شعر های بند تنبانی سرودند و با خواندن این شعرها، اشک ها ریختند!
در عزای حسین کاری را که خود همه روزه با جوانان مخالف حکومت اسلامی انجام میدهند را به نمایش گذاشتند
در عزای حسین طلاهای قبرش را که با پول نفت مردم ایران ساخته شده را بوسیدند
در عزای حسین در تالار آیینه و کریستال مقبره رضا بروی فرش های گرانبها، نماز خواندند و گریستند
در عزای حسین خویش را مایه تمسخر جهانیان قرار دادند
در عزای حسین هنر اسلامی را به نمایش درآوردند!
در عزای حسین...؟!
و... در عزای حسین، شکمی از عزا درآوردند!
پی نوشتی بسیار تکان دهنده و دردآور:

در عزای حسین و تکه تکه شدن نوزاد توسط پنکه سقفیهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر