۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه مهرماه ۱۳۹۰

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی مهر ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۰۳ گزارش از سوی حداقل ۴۰ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۲۰۳ گزارش مهر ماه، تعداد ۲۵۹۲ مورد نقض حقوق که ۱۱۲۹ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۴۶۳ مورد آن نقض حقوقی که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود ارزیابی شده است،
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی بوده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۰ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۲ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۹ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۲۴% کاهش داشته است."

اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۲۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۴ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در مهرماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۷ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۶۰ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر و محاربه اعدام شدند.
هم چنین یک زندانی سیاسی کرد مخفیانه در زندان کرمان اعدام شد و شش تن از اعدام شدگان نیز در ملاء عام اعدام شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۳۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۴% را شاهد بوده‌ایم."

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه شهریور ماه ۱۳۹۰
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۷۰ گزارش از سوی حداقل ۴۴ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل اخراج، تعلیق، عدم دریافت دستمزد و فقدان امنیت شغلی بوده است.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۳۷ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۱۸ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۴۵ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
«در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴% افزایش و نسبت به ماه قبل نیز ۲% کاهش داشته است.»
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۳۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۰۴ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در شهریور ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۸ شهروند به اتهام‌های قتل، ترور و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۹۳ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر و هم جنس بازی اعدام شدند.
اعدام یک نوجوان در کرج، سه هم جنس گرا در اهواز و اعدام‌های گروهی در تربت جام، مشهد، زاهدان، اوین و رجایی شهر از جمله اعدام‌های جنجالی این ماه بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۳۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۳% را شاهد بوده‌ایم."

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر