۱۳۹۳ فروردین ۱۵, جمعه

این فیلم را ببینید

 و به شرف انسانی درود بفرستید!!!
هشدار! این فیلم دارای صحنه های بسیار دلخراش می باشد.
هيچ موجودی از نظر وسعت روحی به پایه انسان نمی رسد...
لغت نامه دهخدا: 
انسانیت - [ اِ نی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِ مص ) مردمی . آدمیت . (یادداشت مؤلف ). || تربیت و اخلاق نیک که از مشخصات انسان است . (فرهنگ فارسی معین ). مردمی و مروت و تمدن و تربیت و ملایمت و خوش خلقی و ادب . (ناظم الاطباء).

روح انسانی - [ ح ِ اِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جرجانی در تعریفات گوید: روح انسانی ، جسمی لطیف و عالم و مدرک از انسان است و بر روح حیوانی راکب ، و از «امر» نازل است. و خردها از ادراک کنه آن ناتوانند...
این فیلم را در اینجا یا اینجا ببینید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر