۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

دو نمآهنگ متاثر کننده از احمد شکوری

صدایی برای بی صدایان
نوایی برای بی نوایان
با سپاس فراوان از این هنرمند حیوان دوست
نمآهنگ "سگ"
نمآهنگ "حیوان وحشی" 
هنگامیکه حیوانات کاری پسندیده انجام می دهند می گوییم آنها مانند "انسان ها رفتار می کنند." 
زمانی که انسان ها کاری نفرت انگیز انجام می دهند می گوییم " مانند حیوانات رفتار می کنند." 
بکار بردن نسنجیده در زبان انگلیسی سبب استمرار این اسطوره که حیوانات موجوداتی پست و درجه دوم و مصرف کردنی هستند می گردد. این باعث می شود که وظیفه انسان حتی دشوار تر شود. - فیلیپ والن

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر