۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

صحنه دلخراش جان دادن جوانی در میدان کاج تهران در حضور پلیس

اتحاد برای ایران
به گزارش روزنامه ملت ما, صحنه یك جنایت دلخراش است‏، جوانی به قتل می‌رسد كه می‌توانست زنده باشد، مردی دیوانه‌وار جولان می‌دهد و فریاد می‌زند خودم را خواهم کشت. در چند قدمی‌اش مردی روی شکم به زمین افتاده و نای ایستادن ندارد. زنان و مردان زیادی تماشاچی یکی از هولناک‌ترین صحنه‌هایی هستند که می‌شد پیش از فاجعه به نجات جوان نیمه‌‌جان پرداخت خیلی‌ها با پلیس و اورژانس تماس گرفتند، جوان خون‌آلود شاید چند قدمی بیشتر با بیمارستان مدرس فاصله ندارد.
...انگار کسی دل و جراتی برای نجات جان جوان زخمی ندارد، او هنوز سرحال است و حرف می‌زند، رو به تماشاچی‌ها کرده و التماس‌کنان می‌گوید:
تو رو خدا اورژانس رو خبر کنید. من دارم می‌میرم
از اورژانس خبری نیست.ثانیه‌ها تندتر از همیشه می‌گذرند و مرد مهاجم که بنگاه مسکنی در میدان کاج دارد هنوز قدرت‌نمایی می‌کند، همه امیدوارند پلیس وارد ماجرا شده و امنیت را به همراه خود بیاورد.چه تصور اشتباهی، پلیس هم می‌آید و خود را در برابر تهدیدات مرد بنگاهدار به خودکشی و التماس‌های مرد خون‌آلود برای نجات می‌بیند.
خیلی تلخ است، می‌گویند هرجا پلیس نیست امنیت به خطر می‌افتد اما در این صحنه پلیس هم حضور دارد اما باز امنیت نیست.
همه می‌بینند ماموران کاری نمی‌توانند بکنند حتی دریغ از اینکه با اسلحه‌یی مرد جانی را نشانه رفته و وی را بترسانند...

کجا بودند این ها؟
رزمايش امنيت و آرامش در سطح شهر تهران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر