۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

حیوانات هم احساس و عاطفه دارند، بلکه بیشتر از بسیاری از انسانها

میگویند: حیوانات نسبت به یکدیگر مهر و عاطفه ندارند
یا
عاطفه بشرى: از امتیازاتى كه بشر بر حیوانات دارد
اگر شیر زمادر نشود یاب همی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر