۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

با اشرف مخلوقات ، گل سر سبد آفرینش آشنا شوید!

ببر ها را میکشند برای اینکه : ١-تا از سبیلش برای سحر و جادو و محافظت از خویش در مقابل نفرین های مضر استفاده کنند!
٢- از دندانش هم در سحر و جادو استفاده می شود. دندانهای نیش معمولا به عنوان جواهر زینتی استفاده می شود و معتقدند برای کسانی که آن را بخود می آویزند "موفقیت و حمایت" به ارمغان میآورد!
٣- از ابروی ببر در سحر و جادو استفاده می شود و اعتقاد دارند که مالک آن، از " شر و بدی" حفاظت میشود و باعث توانایی فیزیکی میشود!
٤- پوست پیشانی اش در سحر و جادو استفاده می شود و معتقدند برای صاحب آن "موفقیت و رفاه" به همراه میآورد!
٥- دم جادویی ببر معمولا با پوست فروخته میشود و اعتقاد بر این است که مالک آن در مقابل "نفرین" های دیگران حفظ میشود!
٦- آلت تناسلی ببر نر در سحر و جادو بکار میرود و اعتقاد دارند "قدرت جنسی مردان" را تقویت میکند. اغلب به صورت سوپ به مردان آسیایی فروخته میشود!
٧- از کف پنجه ببر در مراسم جادو و جمبل استفاده میشود!
٨- چنگال ببر معمولا به صورت آویز ساخته شده و در سحر و جادو بکار میرود. اعتقاد دارند باعث "خوش شانسی" و حفاظت حمل کننده آن میشود!
٩- از استخوانهای ببر شراب درست میکنند، تقاضا برای شراب استخوان ببر به طور قابل توجهی در میان طبقات متوسط چین در حال رشد است و آن را به عنوان نشانه ای از تجمل و رفاه و ثروت میدانند! از استخوان ببر همچنین برای درمان روماتیسم، در طب سنتی آسیا استفاده می شود.
١٠- پوست ببر در سحر و جادو بکار میرود و اعتقاد دارند که "ارواح خبیثه" را دور میکند و در مقابل حیوانات وحشی! محافظت میکند!
و اما "حیوانات بیشعور!" از کشتن موجودات دیگر جز برای رفع گرسنگی استفاده دیگری هم میکنند؟
حال شما بگویید آیا این ها دلایل عقل پسندی هستند برای نابودی این حیوان قدرتمند، زیبا و افسانه ای؟
١٠٠ سال پیش تعداد ببر ها در محیط وحش به ١٠٠,٠٠٠ میرسید، اکنون فقط ٣,٢٠٠!!
اگر کشتار ببر ها ادامه یابد و از آنها و محیط زیست شان حمایت و حفاظت نشود، در ١٠ سال آینده ببر ها را فقط بصورت اسیری در مزرعه های ببر، زندانهای وحش و منازل ثروتمندان خواهیم دید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر