۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

بیست و سه دلیل برای دوستداران حیوانات که چین را تحریم کنند

دلیل ششم: شکنجه و کشتار کوسه ها بخاطر تهیه سوپ چینی
هر ساله، ده ها میلیون کوسه به طرز وحشیانه ای شکنجه و کشته می شوند، این همه درد و عذاب، تنها برای یک دستور غذایی  چینی: سوپ باله کوسه
بیش از ٨٠ میلیون کوسه بخاطر باله هایشان کشته می شوند، عمدتا برای تهیه سوپ باله کوسه که یک غذای چینی است.
شیوه بدست آوردن عنصر اصلی این غذا بسیار تکان دهنده و وحشیانه است: باله کوسه بریده می شود و سپس کوسه را که هنوز زنده است ولی نمی تواند شنا کند را در دریا رها می کنند.
بدون باله، کوسه به کف اقیانوس فرو می رود و قادر به حرکت و شنا نیست. در اینصورت یا در اثر خونریزی می میرند  و یا به مرگی تدریجی و زجر آور، زنده  زنده توسط دیگر شکارچیان خورده می شوند.
بریدن و قطع باله های کوسه در آبهای ایالات متحده غیر قانونی است، اما تجارت باله کوسه در سراسر جهان برای تهیه این غذای چینی همچنان ادامه دارد.
این عمل وحشتناک باعث تلفات و کاهش گونه های  کوسه شده. تعداد کوسه ها حدود ٩٥ درصد از سال ١٩٧٠ کاهش یافته است. آنها سریع تر و بیشتر از آنکه تکثیر شوند، کشته می شوند.
به گزارش "StopSharkFinning.net":
در یک نظرسنجی که در سال ٢٠٠٦ توسط "Wild Aid" و "Chinese Wildlife Association" انجام گرفت، نشان داد که ٣٥ درصد از شرکت کنندگان در سال پیش از آن، سوپ باله کوسه مصرف کرده اند.
این مقدار برابر است با تعداد عظیمی از کوسه هاست که از اقیانوس گرفته شده است.
٧ تا ٢٠ سال طول می کشد تا یک کوسه به سن بلوغ برسد.این به معنی آن است که مدت زمان زیادی برای ترمیم و بازسازی جمعیت کوسه ها لازم است. تقاضای فعلی برای باله کوسه، دستیابی به میزان قبلی آن را غیر ممکن می سازد. کوسه ها بهترین شکارچیان هستند و حذف آنها از اقیانوس به اکوسیستم آسیب می رساند.
و این تنها محیط زیست نیست که رنج می برد. تک تک این کوسه ها، درد و عذاب غیر قابل تصوری را هنگام عمل بی رحمانه قطع باله ها و به دنبال آن مرگ مشقت بارشان متحمل می شوند.
اینهمه شقاوت و بی رحمی  - تنها برای تهیه یک سوپ - به دور از انسانیت است.
 چند فیلم از بریدن بی رحمانه باله کوسه ها
فیلم نخست - دوم - سوم -
 لطفن بخوانید و در پخش گسترده ی آن یاری کنید
 در این رابطه بیشتر بخوانید:
 بیست و سه دلیل برای دوستداران حیوانات که چین را تحریم کنند
 دلیل نخست: چین خرس ها را شکنجه می کند و می کشد.
 دلیل دوم: چین ببرهای در خطر انقراض را می کشد.
 دلیل سوم: در چین سگها بطور غیرانسانی قتل عام و خورده می شوند.
 دلیل چهارم: چین آهوی مشک را به سوی نابودی و انقراض می کشاند.
 دلیل پنجم: چین حیوانات را در مزارع پوست شکنجه می کند
 دلیل ششم: شکنجه و کشتار کوسه ها بخاطر تهیه سوپ چینی
 کالاهای چینی را تحریم کنیم! - بخش نخست
 کالاهای چینی را تحریم کنیم! - بخش دوم 
 امضا کنید: اعلامیه جهانی حقوق حیوانات / حیوانات برای من مهم هستند

 امضا کنید: درخواست از دولت چین برای ممنوعیت بریدن باله های کوسه
منبع: تارنمای  (13.7Billion Year)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر