۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

بیست و سه دلیل برای دوستداران حیوانات که چین را تحریم کنند

 دلیل پنجم:
چین حیوانات را در مزارع پوست شکنجه می کند

چین بیش از نیمی از پوشاک تهیه شده از پوست حیوانات و آماده فروش در ایالات متحده آمریکا را تامین می کند.
 حیوانات تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، سر آنها را زیر ضربه های مشت و لگد له می کنند و با میله های فلزی به سر و روی آنها می کوبند و سپس زنده پوست آنها را می کنند. اگر جهنمی بر روی زمین وجود دارد، همین جاست.
فیلمهای وحشتناک بسیاری در یوتیوب درباره شکنجه و کشتار حیوانات قرار گرفته اما این فیلم گرفته شده توسط بازرسان مخفی از یک مزرعه خز چین، سطح دیگری از آزار و شکنجه ای که حیوانات متحمل می شوند را نشان می دهد.
کارگران این مزارع، به عبارت ساده، سادیست هستند. کاری که آنها با حیوانات می کنند بطور باور نکردنی تکان دهنده و غیر قابل تصور است. بیش از ٢,٨ میلیون نفر در سراسر جهان به این ویدئو را در یوتیوب دیده اند.
به گزارش "PETA"، ماموران مخفی شاهد بودند هنگامی که کارگران آنها را به پشتشان می خوابانند و یا از پا  برای پوست کندن آویزان می کنند، بسیاری از حیوانات هنوز زنده هستند و ناامیدانه برای رهایی خود تلاش می کنند. زمانیکه که کارگران شروع به برش پوست واز پای یک حیوان می کنند، پای آزاد و دیگر اندام های حیوان از شدت درد، پیچ  و تاب می خورد.
 
کارگران بر سر و گردن حیوان میزنند زیرا اجازه نمی دهد پوست تمیز و خوش برشی را بکنند.

سرانجام زمانیکه پوست به تدریج و کامل از شکم، گردن و نهایتاً سر حیوان کنده و جدا می گردد، پیکر خون آلود و برهنه ی حیوان بر روی توده ای از آنها که پیش از او، این شکنجه را تحمل کرده اند، پرتاب می شود.  برخی از آنها هنوز زنده هستند، به سختی و بریده بریده نفس می کشند  و به آرامی پلک می زنند . برخی از حیوانات قلبشان ٥ تا ١٠ دقیقه پس از پوست کندن هنوز می تپد.
یکی از بازرسان، شاهد بود که راکون پوست کنده ای حتی توان آن را داشت که سرش را بلند کند و به دوربین خیره شود.
حیوانات قبل از آن که زنده پوست کنده شوند از قفس هایشان بیرون کشیده شده و به زمین پرتاب می شوند، کارگران با میله های فلزی به شدت به بدن آن ها می کوبند و یا بدنشان را بر سطوح سخت می زنند که باعث شکستگی های شدید استخوانی و تشنج شدید می شود، ولی همیشه مرگ آنی را در پی ندارد.
حیوانات همچنان که در صف قرار می گرفتند، درمانده به کارگران نگاه می کنند.
برای بازرسان مخفی سازمان حمایت از حیوانات سوئیس "Swiss Animal Protection/EAST International" ضمن سفری به مزارع پوست چین، به سرعت آشکار شد که چرا ورود بیگانگان به این مزارع ممنوع است. کشتار حیوانات در مزارع خز برای هر کس و به هر شکل فجیعی که مناسب می دانند مجاز است.
بازرسان فراتر از بدترین تصورات خویش به این نتیجه وحشتناک رسیدند که شرایط مزارع پوست چین از ابتدایی ترین امکانات رفاهی برای حیوانات بدور است. این حیوانات چه در زمان حیات یا مرگ توصیف ناپذیرشان از هر گونه اعمال محبت و مهربانی محروم هستند.
 لطفن بخوانید و در پخش گسترده ی آن یاری کنید
 در این رابطه بیشتر بخوانید: 

خرگوشها یکی دیگر از قربانیان صنعت پوست
 بیست و سه دلیل برای دوستداران حیوانات که چین را تحریم کنند
 دلیل نخست: چین خرس ها را شکنجه می کند و می کشد.
 دلیل دوم: چین ببرهای در خطر انقراض را می کشد.
 دلیل سوم: در چین سگها بطور غیرانسانی قتل عام و خورده می شوند.
 دلیل چهارم: چین آهوی مشک را به سوی نابودی و انقراض می کشاند.

 دلیل پنجم: چین حیوانات را در مزارع پوست شکنجه می کند
 کالاهای چینی را تحریم کنیم! - بخش نخست
 کالاهای چینی را تحریم کنیم! - بخش دوم 
 امضا کنید: اعلامیه جهانی حقوق حیوانات / حیوانات برای من مهم هستند
منبع: تارنمای  (13.7Billion Year)

 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر